Реклама


ХЕМОГЛОБИН
(0 votes, average 0 out of 5)
Здраве - Изследвания

Каква е функцията на хемоглобина?

Хемоглобинът транспортира кислородът от белите дробове до клетките. Той се намира в еритроцитите

Какво определя хемоглобина?

Способността на кръвта да пренася килслород се определя от химоглобина, а не от еритроцитите. Освен това служи и за свързване на кислород, като всяка молекула хемоглобин свързва 4 молекули кислород. При присъединяването на кислорода най-трудно се присъединява първата молекула, като следващите се присъединяват по-лесно

Видове хемоглобин

§ Физиологично нормални типове хемоглобин - образуват се през отделни етапи на индивидуалното развитие на организма. Такива са хемоглобините от тип Р, тип F и тип А.

§ Анормални типове хемоглобин - до сега са известни около 100 анормални типа хемоглобин. Такива са хемоглобин тип Н, хемоглобина на Бартс, сърповидноклетъчния хемоглобин тип S, и др.

Хемоглобинът може да се разделя и по  местонахождението му в организма

Хемоглобинът , намиращ се в кръвните клетки се отличава от този от мускулния хемоглобин, както по молекулното си тегло, така и по скоростта на свързване на кислорода.

Освен в човешкия организъм, хемоглобин има и в:

 

  • гръбначните животни,
  • червеи,
  • мекотели,
  • бодлокожи
  • членестоноги.
  • протозои, като Paramaecium и Tetrahymena.
  • кореновите брадавици на някои бобени растения като соя, фия и др.

 

 
 

Рекламни

loading...