Реклама


ПРЕКЪСВАНЕ НА ВРЪЗКАТА МЕЖДУ ТЕЛЕСНИТЕ СИМПТОМИ И КАТАСТРОФИЧНИТЕ МИСЛИ ПРИ ПАНИЧЕСКО РАЗСТРОЙСТВО
(0 votes, average 0 out of 5)
ПАНИЧЕСКО РАЗСТРОЙСТВО - ЛЕЧЕНИЕ НА ПАНИЧЕСКО РАЗСТРОЙСТВО

 

 

 

 

Кои хора са предразположени към паника?

Има една важна разлика между хората, които имат пристъпи на паника, и онези, които нямат. Предразположените към паника индивиди са хронично склонни да терпретират леко необичайните или неприятни телесни усещания по  катастрофичен начин. Например,сърцебиенето се възприема като сигнал за настъпването

на инфаркт, стягането в гърдите и недостигът на въздух - като сигнал за неминуемо

задушаване, а световъртежът - като предвестник на припадането или рухването.

Хората, които нямат пристъпи на паника, може да забележат (и да не харесат особено) и телесни симптоми, но те не ги тълкуват като катастрофални или опасни. Ако сте склонни да тълкувате неприятните телесни усещания като предвещаващи нещо опасно или катастрофално, също така ще сте склонни постоянно да наблюдате тялото си, за да следите дали имате тези усещания. Вероятно ще сте прекалено чувствителни към вътрешните състояния на тялото си и ще реагирате прекалено силно но, ако нещо ви се стори необичайно. Тази засилена самовглъбеност усложнява  про6лема, защото има по-голяма вероятност да забележите и да преувеличите всяка внезапна необичайна или неприятна промяна във вътрешното състояние на тялото си.

Има множество обстоятелства, които могат да предизвикат внезапна промяна във вътрешното физиологично състояние на тялото ви. Понякога причината е извън тялото. Например спорът със съпруга, гледката на нещо неприятно по телевизията, включването на будилника или бързането за някъде могат да предизвикат ускорява не на пулса, стягане в гърдите, стомашен дискомфорт или множество други телесни  симптоми, свързани с тревожността. В други случаи причината е някаква лека физиологична промяна вътре в тялото - например недостигът на кислород поради неправилно дишане, спонтанна промяна в невроендокринната система на мозъка ви, увеличаването на мускулното напрежение във врата и раменете ви или спадът в нивото на кръвната ви захар. Все едно дали първопричината е предимно в тялото или нзвън него, вие обикновено не си давате сметка за тези физиологични промени, докато не усетите предизвиканите от тях симптоми. Горните примери илюстрират само няколко от многото възможности, всяка от които може да предизвика нарастване на тревожността. Дали ще получите истински пристъп на паника или не зависи от това как възприемате и реагирате на конкретното засилване на телесните симптоми.

Накратко, хората, които изпадат в паника, вероятно се характеризират със 1) засилена самопогълнатост или внимание към неуловимите промени в телесните симптоми или настроението и 2) повишена склонност да интерпретират леките отклонения или минималните промени в телесните симптоми като опасни или катастрофални.

Развитие на пристъпа на паника

Фаза 1

Пораждащи обстоятелства (вътрешни или външни)

фаза 2

Леко засилване в необичайните или неприятни телесни усещан (например сърцебиене, недостиг на въздух, слабост или световъртеж, потене и т.н.)

фаза 3

Интернализация

(засиленият фокус върху симптомите ги прави забележими и ги засилва)

фаза 4

Катастрофично тълкуване

(казвате си, че симптомът е опасен - например "Ще получа инфаркт", "Ще се задуша", "Напълно ще загубя  контрол”,  "Трябва веднага да си тръгна")

Добрата новина е, че можете да се намесите във всеки момент от тази поредица. Във фаза 1 е възможно принципният стрес да е предизвикал първоначалните непрятни телесни усещания - сърцебиене, стягане в гърдите, световъртеж и така нататък. Включването на редовната релаксация, спорта, понижаващата стреса диета и др. техники за овладяване на стреса в начина ви на живот може да  направи много за намаляване склонността към внезапно засилване на възбудимос на симпатиковата ви нервна система. Освен принципния стрес, може да идентифи рате конкретната първопричина, предизвикала пристъпа на паника, като обмислите  внимателно както е ставало точно преди това или няколко часа преди това. Мож да използвате Дневник на пристъпите на паника, за да определите  кои  обстоятелства може да са предизвикали конкретния пристъп на паника. След тях бихте могли да отбягвате или да елиминирате подобни обстоятелства, за да не създават неприятности в бъдеще. Интервенциите, които намаляват склонността за  неприятни телесни усещания (фази 1 и 2 в горната диаграма) изискват осъществяването на промени в начина ви на живот и в нагласите ви.

Фаза 3 от цикъла на паниката е интернализацията - прекомерното фокусиране върху вътрешното състояние на тялото ви. Когато усетите приближаването на паниката

Опитайте да отвличете вниманието ви от вътрешните симптоми.

Може би най-важната промяна, която бихте могли да направите, за да предотвратите  пристъпа на паника, е да се намесите във фаза 4 - тоест, можете да се научите  да не интерпретирате неприятните телесни усещания като опасни и потенциално

катастрофални. Всъщност новите изследвания в САЩ и Англия стигнаха до извода, елиминирането на катастрофичните интерпретации на телесните симптоми може само по себе си да предотврати пристъпа на паника. Ако се научите да възприемате състояния като световъртежа, стягането в гърдите, ускорения пулс и така нататък като редни телесни симптоми, а не като признаци за надвиснала опасност, вероятно имате много по-малко или никакв шанс да предизвикате пристъпи на паника. Това не означава, че техникитете за овладяване на стреса и стратегиите за справяне с паниката са маловажни; а означава обаче, че елиминирането на катастрофичните интерпретации само по себе може да направи много за облекчаването на паниката.

Как да прекъснете автоматичната връзка между неприятните телесни симптоми и черните, катастрофични мисли? Следните три процеса ще ви помогнат:

•           Осъзнаване

•           Записване на алтернативни обяснения на симптомите

•           Предизвикване на симптомите

Осъзнаване

Осъзнаването на склонността ви да вярвате, че безобидни телесни симптоми са знаци за надвиснала опасност, е първата стъпка. Съзнанието за конкретните връзки между дадени симптоми и дадени катастрофични мисли, до което вероятно сте достигнали в резултат на предишно упражнение, ще ви помогне да разпръсвате опасността, когато тези симптоми се появят в ежедневието ви.

Записване на алтернативни обяснения за телесните симптоми

Катастрофичните твърдения, които правите в опит да обясните неприятните телесни симптоми при пристъп на паника, просто не са верни. Изобщо не е вярно, например, че ускореният пулс или сърцебиенето се появяват, понеже получавате инфаркт. Нито стягането в гърдите или недостигът на въздух се появяват, понеже ще се задушите. Световъртежът и замайването също не означават, че ще припаднете или ще "полудеете". За всяко от тези неща има алтернативно обяснение, което не е катастрофично и почива върху фактите. Алтернативните логични обяснения може да звучат така:

•           Ускореният пулс  и/или сърцебиенето най-вероятно са резултат от увеличеното отделяне на адреналин и активността на симпатиковата нервна система, които съпътстват първия етап на тревожната реакция. Тези реакции са част от нор малния начин, по който тялото се справя с всичко, възприемано като заплаха - те са част от реакцията "бий се или бягай". По никакъв начин не са опасни, дори и да продължат известно време. Здравото сърце, например, може да бие ускорено часове наред, без това да представлява риск.

•           Стягането в гърдите и недостигът на въздух могат да бъдат обяснени с контракцията на мускулите около гръдната кухина, което също се дължи на засилената активност на симпатиковата нервна система. Тези симптоми нямат нищо общо със задушаването. Гръдните ви мускули не могат да се свият дотолкова, че да се задушите, независимо колко неприятно стягане в гърдите усещате.

•           Световъртежът и замайването, обичайни симптоми при тревожност, не се дъл жат на факта, че ще припаднете. Те са резултат от леко свиване на артериите в мозъка, което води до леко намаляване в циркулацията на кръвта. Малко вероятно е да припаднете, дори и да сте силно замаяни. Припадането обикновено се дължи на понижаване в кръвното налягане; когато изпитвате тревожностт, кръвното ви налягане обикновено се повишава поради повишаването в нивото на адреналина и в активността на симпатиковата нервна система.

Още по-неправдоподобна е идеята, че световъртежът и замайването се дължат на факта, че ще полудеете. Възникването на сериозни психически разстройства няма нищо общо с пристъпите на паника и става за много по- дълго време от продължителността на който и да било пристъп на паника.

Предизвикване на симптомите (интероцептивна десенсибилизация)

Едно от ефикасните лечения за пристъпите на паника е умишленото предизвикване на телесни симптоми, които могат да провокират паника. Много терапевти на ричат тази техника интероцептивна десенсибилизация, процес на десенсибилизация или привикване към телесните симптоми, свързани с паниката. Интероцептивната десенсибилизация обикновено се осъществява по време на терапевтичен сеанс. Например, ако тревож­ните симптоми са световъртежът и недостигът на въздух, терапевтът може да накара клиента да хипервентилира в продължение на две минути и после рязко да стане, за да предизвика тези симптоми. Това може да изглежда като необичайна и екстремна терапевтична процедура, но всъщност е безобидна и често доста полезна. Ако клиентът не страда от респираторно заболяване, хипервентилацията в продължение на две минути е безвредна. Умишленото хипервентилиране ви дава възможност действително да усетите неприятните телесни симптоми, без да се случва нещо негативно или опасно. Ключът тук е да се уверите от собствен опит, че нищо ужасно не следва телесните усещания, които сте тълкували като опасни. Многократното предизвикване на световъртеж по този начин помага на склонния към паника човек да се убеди, че световъртежът не е опасен.

Може би ще искате да изпробвате техниката за предизвикване на симптомите с професионален терапевт, който има опит в използването и. От друга страна, някои хора са пробвали тези техники сами и се установили колко са полезни.

 

 

 
 

Рекламни

loading...