Реклама


ТРЕВОЖНОСТ
(2 votes, average 3.00 out of 5)
Психично здраве - ПАНИЧЕСКО РАЗСТРОЙСТВО

 

 

 

Какво  представлява  тревожността?

Ще разберете по- добре природата на тревожността като видите какво тя е и какво не е. Например, тревожността се отличава от страха по няколко неща. Когато се боите, страхът ви обикновено е насочен към някакъв конкретен външен обект или ситуация. Случката, от която се страхувате, обикновено е в границите на възможното. Може да се боите, че няма да се вместите в крайния срок, че ще се провалите на изпита, че няма да можете да си платите сметките или че ще бъдете отхвърлени от някой, на когото искате да се харесате. От друга страна, когато изпитвате тревожност, често не сте в състояние да конкретизирате за какво се тревожите.

Къде да търсим фокусът на тревожността?

Фокусът на тревожност та е по-скоро вътрешен, отколкото външен. Изглежда тя е реакция на смътна, далечна или дори неустановена опасност. Може да се тревожите да не "изгубите контрол" над себе си или над ситуацията. Или да изпитвате смътна тревожност, че "ще се случи нещо лошо".

Тревожността засяга цялата ви същност. Тя е физиологична, поведенческа и психологическа реакция едновременно. На физиологично равнище тревожността може да включва телесни реакции като ускорен пулс, мускулно напрежение, гадене, сухота в устата или потене. На поведенческо ниво тя може да саботира способността ви да действате, да се изразите или да се справяте с определени всекидневни ситуации.

От психологическа гледна точка тревожността е субективно състояние на боязън и безпокойство. В най-крайната си форма тя може да ви накара да се чувствате откъснати от себе си и да се страхувате, че ще умрете или че полудявате.

Фактът, че тревожността може да ви въздейства на физиологично, поведенческо и психологическо равнище, е важен за опитите ви да се възстановите. Пълната програма за възстановяване от тревожността трябва да действа на всичките три равнища, за да:

1.            Намали физиологичната реактивност

2.            Елиминира отбягващото поведение

3.            Промени субективните интерпретации (или вътрешния монолог), които увековечават състоянието на опасение и безпокойство.

Как се проявява тревожността?

Тревожността може да се проявява под различни форми и с различна интензивност. Тя може да варира по сила от обикновен пристъп на безпокойство до истински пристъп на паника, белязан със сърцебиене, дезориентация и ужас. Тревожност, която не е свързана с никаква конкретна ситуация, която се появява като гръм от ясно небе, се нарича спонтанна тревожност или, в по-тежките случаи, спонтанен пристъп на паника.

Кога говорим за пристъп на паника?

Разликата между епизод на спонтанна тревожност и спонтанния пристъп на паника може да се определи по това дали изпитвате четири или повече от следните симптоми едновременно (наличието на четири или повече симптома говори за пристъп на паника):

•             Недостиг на въздух

•             Сърцебиене (ускорен или неравномерен пулс)

•             По-леко или по-силно треперене

•             Потене

•             Задушаване

•             Гадене или стомашен дискомфорт

•             Изтръпване

•             Световъртеж или нестабилност

•             Чувство за откъснатост или отделеност от себе си

•             Горещи вълни или втрисане

•             Страх, че умираш

•             Страх, че полудяваш или губиш контрол

Кога става дума  за ситуативна тревожност?

Ако тревожността ви възниква само в отговор на конкретна ситуация, тя се нарича ситуационна тревожност или фобийна тревожност. Ситуационната тревожност се различава от обикновения страх по това, че обикновено е прекомерна или нереалистична. Ако изпитвате прекомерни опасения по отношение на шофирането по магистрали, ходенето на лекар или конфронтирането с партньора ви, това може да се определи като ситуационна тревожност. Ситуационната тревожност става фо6uйна, когато започнете да отбягвате ситуацията: ако напълно спрете да шофирате по магистрали, да ходите на лекар или да се конфронтирате с партньора си. С други думи, фобийната тревожност е ситуационна тревожност, която включва последователно отбягване на ситуацията.

Как бива предизвиквана тревожността?

Често тревожността може да бъде предизвикана само от мисълта за дадена ситуаация. Когато се притеснявате какво ще се случи, когато или ако ви се наложи да се изправите пред своите фобийни ситуации, вие изпитвате така наречената предварителна тревожност. В по-леките си форми предварителната тревожност е неотличима от обикновената "тревога". Но понякога предварителната тревожност е достатъчно силна, за да бъде наречена предварителна паника.

Съществува важна разлика между спонтанната тревожност (или паника) и предварителната тревожност (или паника). Спонтанната тревожност обикновено идва като гръм от ясно небе, много бързо се покачва до високо ниво и после постепенно отшумява. Пикът обикновено се достига за около пет минути, последван от постепенен период на отпускане, продължаващ час или повече. Предварителната тревожност, от друга страна, обикновено набира скорост по-постепенно в резултат на насърчаване или просто мислене за опасна ситуация и после обикновено бързо преминава. Може да се "побърквате от тревога" за нещо в продължение на час или повече и после да се отърсите от тревогата, намирайки нещо друго, към което да насочите мислите си.

 

 

 

 
 

Рекламни

loading...