Реклама


СЕКС И ЗАЕКВАНЕ
(1 vote, average 5.00 out of 5)
Психично здраве - Състояния

 

 

 

 

Сексът като емоционално изживяване и заекването при мъжа

Сексът се случва там, където се случва и речта – в мозъка. В случай на сексуална ексцесия мозъчната биохимия на мъжа (заекващите са 80% мъже) се променя силно. Субективното емоционално преживяване  е повишено - раздразнителност, тревожност и невротичност, плашливост. Емоциите на свой ред са директно свързани с висшите когнитивни процеси, като представляват тяхна база, фон, контекст. На чисто мозъчно ниво един или друг вид практикуван секс предпоставя една или друга мозъчна биохимия и невронни връзки. При заекващите процесът на речта е крехък, лесно нарушаемо. Когато мозъчната биохимия бива ''подкопана'' от секс с еякулация, производството на речта също бива засягано директно! Тогава се наблюдава повишаване на заекването.

 

Методът "Свещенна сексуалност"

За щастие, съществува методът на „свещената сексуалност”, при който телесната биохимия бива оптимизирана, а емоционалното субективно преживяване е на хармония, мир и спокойна сигурност.

Когато заекващият индивид усвои горния метод, промяната в мозъчната биохимия и емоционалния контекст водят до реално наблюдавано повишаване в речевата плавност.

Заекването и неговият произход

Въпреки, че според последните научни изследвания заекването е преди всичко неврологичен проблем и подлежи на изследване и третиране основно от невронауките и медицината, присъствието му залага силно болезнени психични наличности и процеси, които пречат на социалната адаптация на заекващия. Затова основен инструмент за работа с тези зловредни психоналичности се явява психотерапията. Когато емоционалното напрежение, тревожност и стрес, идващи от страха, срама и вината бъдат неутрализирани, заекването се свежда до поносим минимум. А това разрешава на заекващия индивид да заживее един социално пълноценен живот.

 

 

Орлин Баев

психолог - психотерапевт

 


 

 
 

Рекламни

loading...