Реклама


ПРОМЯНА НА СИМПТОМИТЕ ПРИ ПАНИЧЕСКО РАЗСТРОЙСТВО. КАК ДА СПРЕМ ДА СЕ СТРАХУВАМЕ ОТ ТЯХ?
(0 votes, average 0 out of 5)
Психично здраве - ПАНИЧЕСКО РАЗСТРОЙСТВО

 

 

 

Сложен проблем, пред който са изправени повечето хора с паническо разстройство е, че физически симптоми, са склонни да се сменят, или да се променят с течение на времето. Сборът от симптомите при всеки човек е различен, въпреки че, много от тях си приличат.  Объркващ елемент е, че с течение на времето, и дори по време на терапия, физически симптоми могат да се променят. Това обезкуражава преживяващия паническо разстройство. Той е засипан с множество усещания, които не контролира. Те сякаш всеки ден се променят.

Защо тази промяна плаши страдащият от паническо разстройство?

Тази промяна плаши преживяващия, защото той не разбира какво се случва с него.   Например, като част от паническо разстройство, човек може да бъде измъчван за дълъг период от време от чувство на гадене. Болният започва терапия, и пристъпи на паника от усещането за гадене постепенно отзвучат. Гаденето изчезва - но то може да бъде заменено, да речем от главоболие, и човек започва да се страхува, че има мозъчен тумор.

Но все пак трябва да признаем, че тук има нещо положително.   След като човек изцяло и напълно осъзнава гаденето като обикновен симптом, и съзнанието го  свърже  със страха и паника, то симптом изчезва. Положителното е, че, осъзнатата връзка : симптом гадене=страх,  довежда до премахване на симптома.

Появява се, обаче, новият симптом. След това процесът започва отново: катастрофални мисли, неправилно тълкуване, отново страх и настъпва паническа атака.  

Какво трябва да направим?

Да се доверим на опита си и да прекъснем страха. Вече се убедихме, че като свържем страха с гаденето и симптома изчезна, следва и тук да постъпим по същия начин, за  да изчезне и този симптом.

Човек, който осъзнае връзката симптом = страх, е две крачки напред в  играта.

Паниката е изобретателна - тя ще продължи да ви предлага различни симптоми толкова дълго, колкото й позволим. С психотерапия, ние бързо се научаваме да очакваме тази промяна в симптомите. Ние се научаваме да идентифицираме новите симптоми и да не се боим от тях. Колкото е по-кратък периода преди да осъзнаете, че симптом е променен и, че това е трик от страна на паниката, толкова по-бързо и по-лесно симптома ще изчезне.

Научите ли се да разпознавате появата и промяната на симптомите, вие сте на прав път. Вашето излекуване от паническото разстройство е започнало.

 

 

 

 

 
 

Рекламни

loading...