Реклама


ДЕПРЕСИЯТА ПРОВОКИРА СКРИТИ МИСЛИ И ЧУВСТВА ДА СЕ ПОЯВЯТ НАЯВЕ
(0 votes, average 0 out of 5)
Психично здраве - ПАНИЧЕСКО РАЗСТРОЙСТВО

 

 

 

 

Душата се разкрива в разнообразие от цветове, включващи всички оттенъци на сивото, синьото и черното. За да се грижим за душа­та, ние трябва да уважаваме. цялата тази гама от цветове и да устояваме на изкушението да одобряваме само бялото, червеното и оранжевото - бляскавите цветове. "Чудесната" идея за оцветяване на старите черно-бели филми е в съответствие с общото отхвър­ляне на тъмното и сивото от нашата култура. В едно общество, защитено от трагичното усещане за живо­та, депресията прилича на враг, на неизлечима болест. Въпреки това в едно такова, отдадено на светлината, общество, депресията като компенсация е необикно­вено силна.

Грижата за душата изисква да ценим начините, по които тя се изявява. В моменти на депресия, ние бихме могли да се запитаме: "Какво прави тя тук? Играе ли тя някаква важна роля?" Особено когато се сблъсква­ме с депресията - настроение, близко до чувството ни за Смъртност - ние трябва да се защитим от отрича­нето на смъртта, в което е така лесно да изпаднем. Нещо повече, може да ни се наложи да развием вкус  към: депресираното състояние, позитивно отношение към: мястото му в циклите на душата.

Някои чувства и мисли, изглежда, се появяват само при мрачни настроения. Потиснете тези настро­ения и ще потиснете свързаните с тях идеи и мисли. Депресията може да бъде толкова важен канал за ценни "негативни" чувства, колкото проявите на неж­ност за емоциите на любовта. Любовните чувства естес­твено пораждат жестове на привързаност. По същия начин пустотата и сивотата на депресията пробуждат осъзнаването и формулирането на мисли, които в противен случай остават скрити зад паравана на по-­безметежни настроения. Понякога пациентът идва при терапевта в мрачно настроение. "Не трябваше да ид­вам днес - казва той. - Следващата седмица ще се чувствам по-добре и ще можем да продължим." Но терапевтът е доволен, че е дошъл, защото ни предстои да чуем мисли и да почувстваме душата му по начин, непос­тижим в добро настроение. Меланхолията дава въз­можност на душата да изрази една страна от своята природа, която е действителна, като всяка друга, но е скрита поради своя мрак и горчивина .

 

 

 

 

Томас Мур

 
 

Рекламни

loading...