начало

видове разстройства

паническа атака

паническо разстройство

агорафобия

дисоциация

ПР и бременност

профил на ПР

сезонно разстройство

депресия

имате ли ПР

ПР и децата

ПА и двете възможности

диета при ПР

стимулант за страха

всекидневие и ПР

новини

карта на сайта

страх

психоанализа на страха

опознаване на ПР

лечение на ПР

причини за ПР

недостиг на внимание

отказ от секс

пристрастеност към секс

10 тайни на ПР

вие и вашия лекар

фибромиалгия

нарушения на съня

визия на ПР-страдащ

дентална фобия

психотерапия

натраплива невроза

клаустрофобия

социална фобия

биполярно разстройство

сърдечен проблем

епилепсия

ниско самочувствие

смяна на работа

panic survivor

истински истории

близките и ПР

въпроси и отговори

биполярно разстройство

дислексия

как да изберем правилния психотерапевт

скала на страха

тиреотоксикоза

нощна паническа атака

бензодиазепини

гастроезофагиален рефлукс

световъртеж

алкохолизъм

бременности и антидепресанти

странични ефекти на антидепресантите

аспартам

гняв

протакане

булимия

слънчев  и топлинен удар

нива на страха

шизофрения


EVROPEA

за нас    |    мисия      |      новини       |      за контакти      | форум       |   здраве
ФОНДАЦИЯ ЕВРОПЕЯ
Всички права запазени.
2007-2008 All rights reserved
блог за паническо разстройство
Антидепресанти            Марка                  Родово наименование             Целево тревожно разстройство      Как работи
Селективни инхибитори на обратното захващане на  серотонина
Celexa
Lexapro 
Luvox 
Paxil
Prozac 
Zoloft 

Циталопрам
Eсциталопрам
Флувоксамин
Пароксетин
Флуоксетин
Сертралин

Трициклични антидепресанти
Adapin
Anafranil
Aventyl
Elavil
Ludiomil
Norpramin
Pamelor
Sinequan
Surmontil
Tofranil
Vivactil
Доксепин
Кломипрамин
Нортриптилин
Амитриптилин
Мапротилин
Дезипрамин
Нортриптилин
Доксепин
Тримипрамин
Имипрамин
Протриптилин
Монооксидазни инхибитори
Marplan
Nardil

Isocarboxid
Phenelzine

Други антидепресанти
Duloxetine
Trazodone
Venlafaxine
MIrtazapine
Duloxetine
Trazodone
Venlafaxine
MIrtazapine
Wellbutrin
Bupropion
Анксиолитици
BuSpar
Buspirone
Бензодиазепини

Ativan
Dalmane
Klonopin
Halcion
Librium
Restoril
Serax
Tranxene
Valium
Xanax
Лоразепам
Флуразепам
Клоназепам
Триазолам
Хлордиазепоксид
Темазепам
Оксазепам
Хлоразепат
Диазепам
Алпразолам
Антихистамини

Atarax, Vistaril
Hydroxyzine
Антиконвулсанти

Gabitril
Neurontin
Tiagabine
Gabapentin

Depakote *
Lamictal
Topimax
Valproate
Lamotrigine
Topiramate

Noradrenergic -селективни агенти


Бета блокери

Алфа блокери

Inderal *
Tenormin
Minipress
Catapres
Tenex

Clonidine
Guanfacine

Атипични антипсихотици
Abilify
Geodon
Risperdal
Seroquel
Zyprexa
Aripiprazole
Ziprasidone
Risperidone
Quetiepine
Olanzapine
ПР, ОКР, СТР,ГТР, ПТСР
ПР, ПТСР, ГТР,ОКР - само анафранил
ПР,СТР,ПТСР
ПР,ОКР,СТР,ГТР,ПТСР- ефектът невинаги е силно изявен
Няма точни данни за тревожните разстройства.
Повлияват депресията и вероятно хипоактивност или хиперакитвност на вниманието
Азапирони

ГТР
ГТР, СТР,ПР
ГТР
Усилваща терапия
Повлияват тревожността, ПР
ПТСР, влияят върху кошмарите, които страдащия изпитва
Има доказателства, че повлияват ПТСР,повлияват също така и  състояния, които се характеризират с отбягване на определени места
Усилване на терапията
Въздействат върху концентрацията и активността на невротрансмитера серотонин, химическо вещество в мозъка, което е свързано с тревожните разстройства.
Въздействат върху концентрацията  и активността на невротрансмитера серотонин и норепинефрин, химически вещества в мозъка, имащи отношение към  тревожните разстройства.
МАО-инхибиторите осъществяват действието си като блокират специфичния ензим моноаминооксидаза.
Те влияят върху разпределението на  серотонина и норепинефрина.
Влияят върху коцентрацията на серотонин и норепинефрин - химикали в мозъка,които имат връзка с тревожните разстройства.
Точният механизъм на дейстиве неизвестен.
Тяхното действие вероятно се изрязява във връзката - норепинефрин и допамин.
Повишават активността на серотонина
Точният механизъм неизвестен. Някои учени съобщават за  повишаване на  на  функциите на gamma aminobutyric acid (GABA )

Седативният ефект се получава чрез блокиране на хистаминовите рецептори в мозъка.
Засилват функциите на GABA
Точният механизъм неизвестен. Вероятно тяхната ефективност се изразява в инхибиторен ефект на  невротрансмитерите, свързани с тревожността.
   

Блокират  рецепторите, свързани с физиологическите симптоми на тревожността.
Влияят върху концентрацията и дейността на серотонина в мозъка.
Съкращения
Паническо разстройство -ПР
Генерализирано тревожно разстросйтво - ГТР
Постравматично стресово разстройство - ПТСР
Обсесивно компулсивно разстройство - ОКР
Социално тревожно разстройство - СТР

Лекарства при тревожни разстройства
Тази диаграма е със списък и с имената на лекарства, които се прилагат най-често за лечение на тревожност. Посочено е  как те  работят.
Информацията в тази таблица се прилага за лечение на тревожни разстройства  при възрастни  над 18 и повече години, но не  и за лечението на тези състояния при деца и юноши.
Внимание!!!.Информацията, предоставена по-долу е за образователни цели, а не с лечебна цел. Говорете с Вашия лекар, ако имате въпроси или изпитватe странични ефекти от медикаменти. Не си самоназначавайте медикаменти сами. Това трябва да става само и единствено  по лекарско предписание.
Информацията, дадена по-долу, няма за цел да ви лекува, а само да ви информира. Сайтът не носи отговорност за причинени вреди от неправилно използване на информацията, посочена по-долу.